Saturday, June 16, 2012

कसे सरतील सये...

कसे सरतील सये, माझ्याविना दिस तुझे 
सरताना आणि सांग सलतील ना 
गुलाबाची फुलं दोन रोज रात्री डोळ्यांवर 
मुसुमुसु पाणी सांग भरतील ना, भरतील ना... 

पावसाच्या धारा धारा मोजताना दिस सारा 
रिते रिते मन तुझे उरे 
ओठ वर हसे हसे उरातून वेडेपिसे 
खोल खोल कोण आत झुरे 
आता जरा अळिमिळी तुझी माझी व्यथा निळी 
सोसताना सुखावुन हसशील ना, 
गुलाबाची फुलं दोन... 

कोण तुझ्या सौधातून उभे असे सामसूम 
चिडीचुप सुनसान दिवा 
आता सांज ढळेलच आणि पुन्हा छळेलच 
नभातून गोरा चांदवा 
चांदण्यांचे कोटी कण आठवांचे ओले सण 
रोज रोज निजपर भरतील ना, 
गुलाबाची फुलं दोन... 

इथे दूरदेशी माझ्या सुन्या खिडकीच्या पाशी 
जडेसर काचभर तडा
तूचतूच तुझ्यातुझ्या तुझीतुझी तुझेतुझे 
सारासारा तुझा तुझा सडा 
पडे माझ्या वाटेतून आणि मग काट्यातून 
जातानाही पायभर मखमल ना, 
गुलाबाची फुलं दोन... 

आता नाही बोलायाचे जरा जरा जगायाचे 
माळूनिया अबोलीची फुले 
देहभर हलू देत विजेवर झुलू देत 
तुझ्या माझ्या विरहाचे झुले 
जरा घन झुरु दे ना वारा गुदमरु दे ना 
तेव्हा नभ धरा सारी भिजवील ना, 

गुलाबाची फुलं दोन रोज रात्री डोळ्यांवर 
मुसुमुसु पाणी सांग भरतील ना, भरतील ना... 

sandeep khare

No comments:

Post a Comment