Saturday, June 16, 2012

नामंजूर

जपत किनारा शीड सोडणे - नामंजूर! 
अन वार्‍याची वाट पहाणे - नामंजूर! 
मी ठरवावी दिशा वाहत्या पाण्याची 
येईल त्या लाटेवर डुलणे - नामंजूर! 

मला ऋतुंची साथ नको अन् कौल नको 
मला कोठल्या शुभशकुनांची झूल नको 
मुहुर्त माझा तोच ज्याक्षणी हो इच्छा 
वेळ पाहुनि खेळ मांडणे - नामंजूर! 

माझ्याहाती विनाश माझा! कारण मी! 
मोहासाठी देह ठेवतो तारण मी! 
सुंदरतेवर होवो जगणे चक्काचूर 
मज अब्रूचे थिटे बहाणे - नामंजूर! 

रुसवे - फ़ुगवे... भांडणतंटे... लाख कळा 
आपला - तुपला हिशेब आहे हा सगळा 
रोख पावती इथेच द्यावी अन् घ्यावी 
गगनाशी नेणे गार्‍हाणे - नामंजूर! 

नीती, तत्वे... फ़सवी गणिते! दूर बरी! 
रक्तातील आदिम जिण्याची ओढ खरी! 
जगण्यासाठी रक्त वहाणे मज समजे, 
पण रक्ताचा गर्व वाहणे - नामंजूर! 

sandeep khare

1 comment: